Get Adobe Flash player

  Cele i  kierunki działania:


  Podstawowe cele realizowane w Oddziale wynikają ze statutu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Są to głównie:

  − upowszechnianie wiedzy i kultury ekonomicznej,
  − podnoszenie kwalifikacji zawodowych ekonomistów,
  − współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju,
  − działanie na rzecz społecznego, gospodarczego i przestrzennego rozwoju regionu i kraju,
  − integrowanie środowiska ekonomistów reprezentujących zarówno naukę, jak i działalność gospodarczą.

  Wymienione wyżej cele realizowane są poprzez:

  − organizowanie konferencji, sympozjów, seminariów, odczytów, konkursów (konkurs im. W. Stysia na najlepszą pracę magisterską z dziedziny nauk ekonomicznych), 
  organizowanie we współpracy z Zarządem Krajowym PTE w Warszawie Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej,
  − prowadzenie działalności szkoleniowej,
  − wydawanie publikacji. Wrocławski Biuletyn Gospodarczy oraz współwydawanie innych publikacji teoretycznych z dziedziny nauk ekonomicznych,
  − opracowywanie ocen i ekspertyz  ekonomicznych.


  Poza wyżej wymienioną działalnością realizowaną nieodpłatnie, Oddział prowadzi również działalność odpłatną.  Wiąże się ona z posiadaniem zabytkowego budynku − siedziby Oddziału. Oddział ma obowiązek opieki i ochrony obiektu. Środki na ten cel uzyskuje z wynajmu pomieszczeń.

   

   

   

  Informujemy, że Pan Michał Szczypiór, oraz Pan Michał Marciniak nie są już uprawnieni do reprezentowania ZSiE PTE "PETEKS" Wrocław. Nadto informujemy, że Pan Michał Szczypiór, Pani Katarzyna Barnecka, Pani Katarzyna Truchta-Kutwińska nie są już pracownikami PETEKS. Ponieważ powzięliśmy informacje od naszych kontrahentów o podszywaniu się pod Spółkę przez podmiot o zbliżonej nazwie, używający bezprawnie nazwy i logo PTE, uprzejmie prosimy o dokładne weryfikowanie faktur poprzez sprawdzenie nazwy, NIPu, adresu siedziby i nr konta. W celu weryfikacji poniżej aktualne dane Spółki. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.

  EU Cookie Directive Module Information