Get Adobe Flash player

  Warning: Creating default object from empty value in /pte/modules/mod_roknewsflash/helper.php on line 189

  Publikacje 2014

  Publikacje 2014

  Zarządzanie i finanse w przedsiębiorstwie - wybrane problemy


  Spis treści Wprowadzenie

  Anna Brdulak Dobre praktyki w kontekście sposobu funkcjonowania firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz jednostek administracji publicznej (JAP)

  Justyna Cyga Employer Branding jako element marketingu personalnego, czyli jak stać się pracodawcą z wyboru i spełnić oczekiwania rynku

  Jakub Mierzyński Marketing procesów zmian i odnowy w przedsiębiorstwach sektora motoryzacyjnego.

  Bartosz Truszkiewicz Ewolucja metod wzbogacania pracy w poziomej strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa.

  Anita Proszowska Sposoby wykorzystania Internetu przez młodzież uczącą się jako determinanta funkcjonowania przedsiębiorstw w przyszłości.

  Magdalena Tryba Rola korporacji transnarodowych w innowacyjnym rozwoju regionów.

  Marta Mazur Wirtualne przewodniki jako forma promocji usług turystycznych w Polsce.

  Klaudia Pujer Wpływ globalnego kryzysu finansowego na finansowanie działalności operacyjnej przedsiębiorstw

  Jolanta Żukowska Wpływ zmian kosztu kapitału na wartość przedsiębiorstwa oraz na efektywność jego funkcjonowania.

  Poprawiony (poniedziałek, 30 czerwca 2014 10:23)